Okna, dveře Parapety Stínící technika Zimní zahrady Nadedveřní stříšky Garážová vrata Sítě proti hmyzu

Hliníkový program

Pro výrobu hliníkových oken a dveří jsme jako základní komponentu zvolili hliníkový profilový systém firmy Ponzio typ NT 68. Firma Ponzio je jedním z předních dodavatelů hliníkových systému v celé Evropě. Zkušenosti získané během více jak 65-leté historie firmy jsou zúročeny při návrhu a dodávkách nových typů profilových systému. Z široké nabídky produktů jsme vybrali provedení se stavební hloubkou 68 mm, které přesně pokrývá současné požadavky na hliníkové vchodové dveře jak z hlediska pevnostních vlastností tak tepelně izolačních parametrů. Vše při zachování prvotřídní kvality a vysoké úrovně řemeslného zpracování. Profilový systém Ponzio NT 68 se vyznačuje tříkomorovou konstrukcí s přerušeným tepelným mostem. Součinitel prostupu rámového setu je díky použitým tepelně izolačním profilům 2,08 W.m-2.K-1. Díky tomuto řešení výplň odolává teplotnímu namáhání i při nízkých teplotách. Možnost zasklení výplní 16 - 56 mm při použití odpovídající lišty.